BİLEM Akademik Kurulu

Bursa İl Müftüsü
İzani TURAN
Prof. Dr.
A. Zeki ÜNAL
Prof. Dr.
Ali KAYA
Prof. Dr.
İsmail GÜLER
Prof. Dr.
Vejdi BİLGİN
Doç. Dr.
Üyesi Turgay GÜNDÜZ
Prof. Dr.
Aytekin ÖZEL
Doç. Dr.
İbrahim KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi
Ali İhsan AKÇAY