BİLEM Sekreterya

Doç. Dr.

M. Salih KUMAŞ

Doç. Dr.

Mutlu GÜL

Dr. Öğr. Üyesi

Eren GÜNDÜZ

Öğretim Görevlisi

M. Şevket ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi

Maruf TOPRAK

Öğretim Görevlisi

M. Faruk ÇAKIR