BİLEM Akademik Kurulu

TDV Genel Müdürü
İzani TURAN
Prof. Dr.
A. Zeki ÜNAL
Prof. Dr.
Ali KAYA
Prof. Dr.
İsmail GÜLER
Prof. Dr.
Vejdi BİLGİN
Prof. Dr.
İbrahim KESKİN
Prof. Dr.
Aytekin ÖZEL
Doç. Dr.
Turgay GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi
Ali İhsan AKÇAY