BİLEM Akademik Faaliyetleri Başladı!

Bursa İlahiyat Eğitim Merkezi (BİLEM), BİLEM Başkanı Prof. Dr. Bilal Kemikli hocamızın verdiği “Kurucu Bir Metin Olarak Vesîletü’n-Necât ve Süleyman Çelebi” konulu açılış dersiyle akademik faaliyetlerine başladı.