Molla Fenari Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Bursa İlahiyat Vakfı ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin birlikte düzenlediği, BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri içinde en nitelikli olanları belirlemek ve bu şekilde genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla ilk kez bu yıl dağıtılmaya başlanan ödül yarışmasına yoğun bir başvuru oldu.

Jürinin başarılı bulduğu tezlere, BUÜ İlahiyat Fakültesi İbnü’l-Cezeri Salonu’nda gerçekleştirilen programda ödüller takdim edildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Müftüsü İzani Turan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, akademisyenler, ödül alan tez sahipleri ve aileleri katıldı. Ödül programı, protokol konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gündüz’ün “İlahiyat Araştırmalarında Kalite ve İlahiyat Studies’’ isimli sunumuyla devam etti.

Program sonunda, Prof. Dr. Salih Karacabey, Doç. Dr. Mehmet Ulukütük ve Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı’dan oluşan jürinin titizlikle incelediği tezler sonucunda ödüle layık görülen isimler şöyle sıralandı:

Doktora Birincisi: Kadriye Durmuşoğlu,

Doktora Mansiyon: Osman Arpaçukuru,

Yüksek Lisans Birincisi: Sümeyye Asa,

Yüksek Lisans Mansiyon: Gizem Yakışır.

Ödüle layık görülen öğrenciler belgelerini protokolün elinden aldı.

 

BİV Yönetim Kurulu Başkanı BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin Molla Fenârî İslam Araştırmaları Ödül Töreni Açılış Konuşması

02 Ocak 2020, Cuma 16:00

Sayın Rektörüm, BİV-Yönetim kurulu ve Genel Kurul Üyeleri, değerli hocalarım ve kıymetli öğrenciler;

BİV’in ihdas ettiği ve ilkini bugün gerçekleştireceği “Molla Fenârî İslam Araştırmaları Ödül Töreni”ne hoş geldiniz.

BİV, ilim hayatımıza zenginlikler katan bir vakıftır. Fakültemizin kütüphanesi başta olmak üzere, genç ilim adamlarının dil öğrenmesi ve akademik gelişimi için desteğini esirgemedi. Keza öğrencilerimize çeşitli kategorilerde sunduğu burs imkânlarıyla ilim hayatının canlanmasına katkı sundu.

2019 yılında ise, BİV ilim hayatımız için iki önemli atılımda bulundu:

  1. BİLEM’i hayata geçirdi… BİLEM, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ilim adamlarını yetiştirmenin yanında ilmî müzâkere ortamı da hazırlayarak seçkin ilim insanlarını bir araya getirecek; memleketimizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu fikri oluşturma çabasında olacaktır.
  2. Molla Fenârî İslam Araştırmaları Ödülünü ihdas etti… Bununla, elbette lisansüstü nitelikli çalışmaları ödüllendirmek istiyoruz.

Ama başka iki şeyi daha hedefliyoruz.

İlkin, Osmanlı’nın ilk şeyhülislamı olarak da kabul edilen büyük âlim, müçtehit ve muhakkik yani sadece teorik eğitim ve öğretimde kalmayan, sistem kuran, devletin ve milletin ihtiyacı olan fikri bulup ortaya çıkarma derdinde olan bir âlime yeniden ilim dünyasının dikkatini çekmek istiyoruz.

İkinci olarak da lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerimizin bu büyük âlimin izinden gitmelerini hedefliyoruz. Bu çağın sorularına cevap verecek, insanlığı yüceltecek fikirlerin neşet etmesini temin edecek âlimlerin yetişmesini murat ediyoruz.

BİV’in ufku, yeni dönemde vizyonu budur: İlme ve fikre yatırım yapmak… Bunun için BİV’in kamu yararına çalışan bir vakıf olmasının faydaları var. Dolayısıyla tüzüğümüzü yeni şartlara göre yeniden düzenleyerek gerekli hukûkî işlemleri başlatmış olduk. Umarım bu süreç en kısa zamanda tamamlanmış olur.

Efendim, Molla Fenârî ödülleri bir marka olan BUİF’nin ülke çapında olduğu gibi, dünya çapında da tanınmasına fırsat veren eserlerin yazılmasına, tezlerin yapılmasına öncülük etmesini dilerim.

Bizim, gerekli gereksiz tartışmalarla kendi kendini tüketen, hep olumsuzlukları dile getiren, edilgen ve çaresizliğe hapsolmuş değil, derlenip toparlanan, meselesi olan, proje geliştiren, yarına umutla bakan mütebessim ilim insanlarına ihtiyacımız var. Çağın insanını kuşatacak, köklerine bağlı günü anlamlandıran ve yarını inşa için elini taşın altına koyan ilim ve fikir adamları… BİV bu anlamda öncü bir vakıftır.

Nihayet böyle bir ödül ihdas eden BİV yönetim kuruluna, emek veren jüri üyelerimize, ödül kazanan öğrencilerimize ve bu sevince ortak olan siz değerli konuklara müteşekkirim.

Hak, yâr ve yardımcımız olsun… Allah’a emanet olun.